Waarvoor is welk blusmiddel geschikt

Brandklasse

Aard van de brand

BLUSSTOF

Water

ABC-poeder

BC-poeder

CO2

Schuim

A

Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden.

Oppervlaktebrand van stoffen, die bij verbranding vlammen, zoals hout, papier, textiel, enz.

++

++

+/-

+/-

++

Kernbrand in stoffen, die bij verbranding gloeien, zoals hout, steenkool en poetskatoen

++

+

--

--

++

Brand in balen katoen, papier, hooi, rieten dak en andere 'vettige stoffen'

-

--

--

--

++

Brand van stoffen, die bij verhitting gemakkelijk ontleden, zoals schuimrubber en andere kunststoffen.

+/-

++

+/-

+/-

+

B

Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen

Brand van vloeistoffen, die niet met water mengbaar zijn, zoals benzine, olie, verf.

++

++

+

++

Brand van vloeistoffen, die met water mengbaar zijn, zoals alcohol.

+/-

++

++

+

-

Brand van vaste stoffen, die bij verhitting vloeibaar worden, zoals vet en asfalt.

--

++

++

+

-

C

Branden van gassen

Branden van uitstromende gassen.

--

++

++

+

--

Branden van gassen, die ontstaan bij inwerking van water op stoffen zoals carbid.

++

++

-

D

branden van metalen

Branden van magnesium kalium en aluminium en de legering van deze metalen.

-

--

NIET geclassificeerd branden in of nabij elektrische apparatuur, die onder spanning staat

Branden van schakelborden, generatoren, transformatoren, enz. Het betreft hier vaak een klasse A-brand.

 

+

 

+

++ Zeer goed bruikbaar        + Goed bruikbaar        +/- Bruikbaar        - Matig bruikbaar        -- Slecht/onbruikbaar        Gevaarlijk

 

   

 

 

Deze informatie wordt u ter beschikking gesteld door www.brandblussercentrum.nl

                                                                   

 

Brandwonden

centrum

 

voor meer informatie mailt u naar info@kidde.nl