Keuze en aantal brandblustoestellen

beveiliging startpagina
Brandblussers moeten in een gebouw zodanig worden geplaatst dat ze bij calamiteiten zo snel mogelijk kunnen worden ingezet. Brandblussers moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. Bij de blustoestellen moeten pictogrammen geplaatst worden om de plaats beter herkenbaar te maken op afstand.

De keuze van het type brandblussers is afhankelijk van de te blussen brand en de eigenschappen van de blusser. In de meeste gevallen is sproeischuim de beste keuze, maar de projectering van brandblussers blijft maatwerk.

De maximale afstand tot een blusmiddel bedraagt 30m

 

De eisen voor de brandveiligheid van gebouwen zijn vastgelegd in  Het Nieuwe Bouwbesluit, deze schrijft brandslanghaspels eisend voor in de volgende situaties;          

  • Woningen                         geen eisen
  • Megawoningen                 > 500 m2
  • Kantoorgebouwen            > 500 m2
  • Logiesgebouwen              > 500 m2

     

Onder www.bouwbesluit.nl kan het nieuwe bouwbesluit worden gevonden. Hier treft men o.a. aan;

Aanwezigheid

Artikel 2.191

Het aantal brandslanghaspels is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie niet groter is dan de lengte van de slang vermeerderd met 5 meter.

Veiligheid

Artikel 2.193

Een brandslanghaspel is aangesloten op een voorziening voor drinkwater. Een brandslanghaspel heeft een slang met:

a)      een lengte van niet meer dan 30 meter

b)      capaciteit van 1,3m3/uur bij gelijktijdig gebruik van twee haspels

 

 

 

Voor de vaststelling van het aantal en soort draagbare blustoestellen worden vaak de richtlijnen van het NCP (nationaal centrum voor preventie) gevolgd.

 

Welke voorschrijft dat in een pand per 200 m2  tenminste 1 blustoestel aanwezig is met een minimum van 2 per vloer (begane grond/ verdiepingsvloer).

 

 Bij verdiepingen kleiner dan 100 m2 kan met 1 blustoestel worden volstaan. Dat geldt ook voor vrijstaande gebouwen kleiner dan 50 m2. Ruimten die niet via een deur met elkaar in verbinding staan worden gezien als afzonderlijke ruimten.

 

De capaciteit van een blustoestel is bij deze regels vastgesteld op minimaal 6 kg /liter sproeischuim/ poederblusser of een 5 kg CO2-blusser.

 

Het aantal CO2-blussers mag nooit meer bedragen dan 50% van het totale aantal blussers. Voor fabriekshallen vanaf 2500 m2, mits overzichtelijk, mag de helft van de vereiste eenheden bestaan uit verrijdbare poederblussers.

 

Bij afwijking van 200 m2 is de mening van de verzekeraar altijd doorslaggevend.

 

 

Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de eis één blustoestel per 100 m2 en minimaal drie per verdieping.

Voor verdiepingen kleiner dan 100m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine(zonder keuken) worden gebruikt,kan met 1 blustoestel worden volstaan.

   

Deze informatie wordt u ter beschikking gesteld door www.brandblussercentrum.nl

   

 

 

Brandwonden

centrum

 

voor meer informatie mailt u naar info@kidde.nl