Brandklassen

 

Bij de keuze van de te gebruiken blusstof wordt allereerst gekeken naar de soort brand die moet worden geblust. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vier brandklassen

Vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloeivorming verbranden. zoals;hout, papier, stro, kunststoffen,kolen.
Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen. zoals; olie, benzine,alcohol,sommige kunststoffen, vet en bitumen.
Gassen   zoals; propaan, butaan en aardgas.

 
Metalen  zoals; magnesium, lithium, kalium en natrium.

 

klasse F (3033 bytes) Sinds enige tijd is er de brandklasse F. Bedoeld voor vet branden van meer dan 5 kg. Deze kunt u tegenkomen in bijvoorbeeld de horeca

 

     
Deze informatie wordt u ter beschikking gesteld door www.brandblussercentrum.nl

 

 

Brandwonden

centrum

 

voor meer informatie mailt u naar info@kidde.nl